Achtergrond

In Nederland ligt circa 137.000 kilometer aan wegen, 6.200 kilometer aan vaarwegen en er zijn vele duizenden viaducten en bruggen. Veel van deze infrastructuur nadert het einde van haar levensduur. Vervanging of renovatie is in veel gevallen noodzakelijk. Naast de grote omvang speelt ook de verduurzaming van de bouw een belangrijke rol. Het gebruik van hout (en andere biobased materialen) kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze verduurzaming. Hout, afkomstig van duurzaam beheerd bos, is een hernieuwbare grondstof, CO2-neutraal en vergt weinig productie-energie. Daarnaast wordt al eeuwenlang met hout gewerkt en zien wij al mooie voorbeelden binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Denk aan houten damwanden, sluisdeuren, geleiderails en portalen, maar ook fiets- en voetgangersbruggen. Dit dashboard gaat over dat laatste.

Voortraject

In 2018 vond in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning plaats naar hout in de GWW. Ronde tafelgesprekken met de hele keten leidden tot een inventarisatie van kansen en mogelijkheden, belemmeringen en acties om hout in de GWW te stimuleren. Op gebied van onderzoek, innovatieprojecten en communicatie zijn actiepunten geformuleerd. Bovenal is een community gecreëerd van houtproducenten en leveranciers, belangenverenigingen, aannemers en overheden. Op 3 februari 2020, tijdens de Week van de Circulaire Economie, ondertekenden deze ketenpartijen een samenwerkingsovereenkomst. Zij committeren zich aan het traject en stellen kennis en kunde beschikbaar om opdrachtgevers een stap verder te helpen. 

De opgave van dit traject is samenwerken aan houten toepassingen in de bebouwde omgeving met als doel deze op te schalen en toe te werken naar een biobased en circulaire economie. 

Focus

Vanuit de ketensamenwerking 'Hout in de GWW' is een keuze gemaakt voor focus op de biobased fiets- en voetgangersbruggen binnen alle GWW toepassingen. Vergeleken met verschillende toepassingen in de GWW heeft de fiets- en voetgangersbrug, gezien de grote van de vervangingsopgave, een grote milieu-impact. Uit dit onderzoek uit 2013 (van o.a. BECO) is gebleken dat een fietsbrug van hout (Azobe) een lagere MKI (Milieu Kosten Indicator) heeft dan een variant in beton, staal en composiet. Nederland telt momenteel al veel houten bruggen, maar er is een tendens merkbaar dat deze steeds vaker worden vervangen door varianten van overwegend staal en beton. Met een traject rondom biobased en circulaire fietsbruggen bieden we inspiratie en delen we kennis vanuit het veld, waarin we streven naar zoveel mogelijk duurzame bruggen, die zowel circulair als biobased zijn.

Mede mogelijk gemaakt door

Een vijftal partijen maakten het traject (financieel) mede mogelijk: Rijkswaterstaat, Centrum Hout, de Provincie Noord-Holland vanuit de P12 en FSC Nederland. Het traject wordt ondersteund vanuit De Bouwcampus.

De Bouwcampus

Materialen met Toekomst: Hout in de GWW is een traject mogelijk gemaakt door De Bouwcampus binnen de opgave Vervanging & Renovatie Infrastructuur. Doel is het ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren. Ben je niet bekend met De Bouwcampus? Bezoek onze site.

Contact

Wil je weten op welke manieren je je bij De Bouwcampus Community kunt aansluiten?