Bron: ©Arup

Bouwen van houten verkeersbruggen haalbaar

De toepassing van hout biedt een positieve bijdrage aan de reductie van CO2 en past daarmee in de groene ambitie van Rijkswaterstaat in de GWW-sector. Wanneer bovendien een deel van het areaal standaard in hout wordt uitgevoerd, worden kunstwerken in de GWW opslagplaatsen van koolstof. Dat geldt zeker ook voor (verkeers)bruggen.

Geschreven door Andries van Eckeveld.

Rijkswaterstaat heeft de mogelijkheden van hout in verkeersbruggen in kaart laten brengen voor de situatie in Europa. Uit een internetstudie blijken in Europa (en daarbuiten) frequent houten verkeersbruggen te worden gebruikt. In het rapport worden zo'n 40 bruggen gepresenteerd met enkele kerngegevens. Vooral in 'houtlanden' zoals Noorwegen, Zweden, Duitsland en Zwitserland wordt hout structureel toegepast in bruggen. Opvallend is dat vrijwel overal gebruikgemaakt wordt van gelamineerd naaldhout. Om de levensduur van de draagconstructie te vergroten wordt deze veelal gedeeltelijk of volledig beschermd. Dat kan door de constructie onder het wegdek te plaatsen en/of door het gebruik van afdekkers van hout of zink.

In Nederland komen houten verkeersbruggen in beperkte mate voor. Afgezien van talloze verkeersbruggen met een kleine overspanning, zijn er enkele grotere verkeersbruggen in Groningen en Friesland bekend. Vaker wordt in Nederland gekozen voor houten wandel/fietsbruggen, die aanzienlijke lengtes kunnen hebben tot zelfs honderden meters.

Uit interviews met bruggenbouwers blijkt dat de bruggenbouwers houten verkeersbruggen in Nederland haalbaar achten. De constructie moet in staat zijn zwaardere belastingen en hogere verkeersintensiteiten te kunnen opvangen. Voor een goede levensduur in het Nederlandse klimaat is een goede detaillering/materialisering essentieel. De voorbeelden van een beschermde brugconstructie kunnen daarbij inspireren. Wat betreft de ontwerplevensduur zijn de bruggenbouwers unaniem: het is weinig realistisch om te ontwerpen op 80 of 100 jaar, omdat veel bruggen die leeftijd niet halen. Doordat bruggen bijvoorbeeld na verloop van jaren veelal niet meer voldoen aan het toegenomen gebruik, de verandering in de bebouwing of de nieuwe infrastructuur.

In het kader van de aanbesteding geven bouwers aan dat het aanbesteden van een brugontwerp, eventueel in bouwteam verband, essentieel is. In een standaard design&construct aanbesteding is de inspanning om een houten ontwerp aan te bieden een te grote en risicovolle investering.

 • De Balkonbrug

 • De Venco Campus Loopbrug

 • Circulaire voetbrug Almere

 • De Diekloper

 • De ReUseBrug Floriade

 • De Mozes Brug

 • Krúsrak & Dúvelsrak

 • Fiets- Voetgangersbrug, Oirschot

 • De Botterbrug

 • De Pieter Smitbrug

  De Bouwcampus

  Materialen met Toekomst: Hout in de GWW is een traject mogelijk gemaakt door De Bouwcampus binnen de opgave Vervanging & Renovatie Infrastructuur. Doel is het ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren. Ben je niet bekend met De Bouwcampus? Bezoek onze site.

  Contact

  Wil je weten op welke manieren je je bij De Bouwcampus Community kunt aansluiten?